Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
TKB Toàn trường (Thực hiện từ ngày 18 tháng 02 năm 2019) Tải về
TKB GV (Thực hiện từ ngày 18 tháng 02 năm 2019) Tải về
TKB Lớp (Thực hiện từ ngày 18 tháng 02 năm 2019) Tải về
THCS An BìnhTKB Lớp (áp dụng từ ngày 31/12/2018) Tải về
THCS An BìnhTKB GV (áp dụng từ ngày 31/12/2018) Tải về
TKB GV ( áp dụng từ ngày 17/9/2018) Tải về
TKB lớp (áp dụng từ ngày 17/9/2018) Tải về