Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
36/QĐ-THCSAB27/04/2017THCS An BìnhQĐ thành lập ban biên tập cổng thông tin Tải về
37/QĐ-THCSAB27/04/2017THCS An BìnhQĐ Quy chế - Hoạt động cổng thông tin Tải về
Phòng GD & ĐT Phú GiáoTruyền thông về Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo Năm học 2022– 2023 Tải về
Phòng GD & ĐT Phú GiáoTăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo năm [...] Tải về
21/KH-PGDĐT03/03/2023Phòng GD & ĐT Phú GiáoKế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi [...] Tải về
56/PGDĐT-CNTT03/03/2023Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bình Dương Số Tải về
04/2022/QĐ-UBND10/01/2023Phòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng [...] Tải về
01/08/2017Tiểu học Phước SangQuyết định thành lập tổ khối năm học 2017-2018 Tải về
Tiểu học Phước SangQuy chế hội đồng thi đua, khen thưởng Tiểu học Phước Sang Tải về
80 /QĐ-THPS08/10/2016Tiểu học Phước SangQuyết đinh thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng Tiểu học Phước Sang Tải về
15/06/2017THCS An BìnhHD nhập điểm thi lại Vnedu Tải về
THCS AN BÌNHKế hoạch Chuyên môn tháng 11 năm học 2018-2019 Tải về
THCS AN BÌNHKế hoạch thi Giáo viên giỏi năm 2018-2019 Tải về
THCS AN BÌNHKế hoạch Chuyên Môn tháng 10 năm 2018-2019 Tải về
THCS AN BÌNHKế hoạch Chuyên Môn tháng 9 năm 2018-2019 Tải về
THCS AN BÌNHKế hoạch Chuyên Môn tháng 8 năm 2018-2019 Tải về
THCS AN BÌNHKế hoạch Chuyên môn năm 2018-2019 Tải về
THCS AN BÌNHBáo cáo sau khai giảng năm học 2018-2019 Tải về
THCS AN BÌNHKế hoạch năm học 2018-2019 Tải về
THCS AN BÌNHKế hoạch 3 công khai năm học 2018-2019 Tải về
THCS AN BÌNHBáo cáo thực hiện 3 công khai năm học 2018-2019 Tải về
THCS An BìnhV/v hướng dẫn Nhập điểm trên VNEDU Tải về
THCS An BìnhV/v hướng dẫn cập nhật Hồ sơ Học Sinh trên VNEDU Tải về
THCS An BìnhBCTK công tác TCCB năm học 2016-2017 Tải về
THCS An BìnhGiấy giới thiệu vào lớp - chuyển lớp Tải về
THCS An BìnhĐơn xin học lại Tải về
THCS An BìnhĐơn xin học dự thính Tải về
THCS An BìnhĐơn xin chuyển trường Tải về
THCS An BìnhNội Quy Học Sinh Tải về
THCS An BìnhKế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2020-2025 Tải về
THCS An BìnhKế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2015-2020 Tải về
Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học Tải về
THCS AN BÌNHQuyết đinh công khai Thu học phí Năm học 2020-2021 Tải về
THCS AN BÌNHKế hoạc 3 công khai Năm học 2020-2021 Tải về
THCS AN BÌNHBáo cáo 3 công khai Năm học 2020-2021 Tải về
THCS An BìnhKế hoạch năm học 2020-2021 Tải về
THCS An BìnhKế hoạch chuyên môn tháng 5 năm học 2019-2020 Tải về
THCS An BìnhKế hoạch chuyên môn tháng 01 năm học 2019-2020 Tải về
THCS An BìnhKế hoạch chuyên môn tháng 12 năm học 2019-2020 Tải về
THCS An BÌnhKế hoạch chuyên môn tháng 11 năm học 2019-2020 Tải về
THCS An BìnhKế hoạch chuyên môn tháng 10 năm học 2019-2020 Tải về
THCS An BìnhKế hoạch chuyên môn tháng 9 năm học 2019-2020 Tải về
THCS An BìnhBáo cáo tổng kết năm học 2018-2019 Tải về
THCS An BìnhKế hoạch Chuyên môn tháng 5 năm học 2018-2109 Tải về
THCS AN BÌNHKế hoạch Chuyên môn tháng 4 năm học 2018-2019 Tải về
THCS AN BÌNHLịch thi HKII năm 2018-2019 Tải về
THCS AN BÌNHKế hoạch thi HKII năm 2018-2019 Tải về
Kế hoạch chuyên môn tháng 3 năm học 2018-2019 Tải về
THCS An BìnhKế hoạch chuyên môn tháng 2 năm học 2018-2019 Tải về
THCS An BìnhBáo cáo Sơ kết HKI năm học 2018-2019 Tải về
THCS An BìnhKế hoạch Chuyên môn tháng 1 năm học 2018-2019 Tải về
THCS An BìnhKế hoạch Chuyên môn tháng 12 năm học 2018-2019 Tải về