Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
30/06/2017THCS AN BÌNHCông khai ngoài ngân sách 2016 Tải về
223/PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 Tải về
449/PGDĐT-THPhòng GD & ĐT Phú GiáoChấn chỉnh kê khai dạy thêm giờ Tải về
196/QĐ-PGDĐT24/04/2017Phòng GD & ĐT Phú GiáoThành lập Đoàn kiểm tra công tác tài chính Trường Mầm non Tân Long Tải về
104/PGDĐT04/04/2017THCS An BìnhChấn chỉnh tình hình sử dụng tài chính thu chi Ngân sách, bán trú và khoản phát sinh trong [...] Tải về
792/BHXH-TN&TKQTTHC03/03/2017Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v đẩy mạnh chuyển, phát hồ sơ giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính và [...] Tải về
THCS AN BÌNHCông khai Quỹ nhận tài trợ đầu năm học 2018-2019 Tải về
THCS AN BÌNHCông khai tài chính Quý 3 năm 2018 Tải về
THCS AN BÌNHĐánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quí II năm 2018 Tải về
THCS AN BÌNHĐánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 Tải về
THCS AN BÌNHCông khai ngan sách Quí 1 năm 2018 Tải về
THCS AN BÌNHCông khai quyết toán năm 2017 Tải về
THCS AN BÌNHCông khai ngoài ngân sách HK2 Năm học 2017-2018 Tải về
THCS AN BÌNHCÔNG KHAI TÀI SẢN_TT89BTC THEO DỰ TOÁN NĂM 2018 Tải về
THCS AN BÌNHGIAO DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 Tải về
THCS AN BÌNHCONG KHAI NGAN SACH NAM 2017 Tải về
THCS An BìnhBảng tổng hợp thu chi học phí năm 2016-2017 Tải về
THCS An BìnhBảng tổng hợp quyết toán kinh phí buổi 2 năm 2016-2017 Tải về
THCS An BìnhQuyết toán năm 2016-2017 Tải về
THCS An BìnhDự toán năm 2016-2017 Tải về
THCS An BìnhQuyết toán năm 2015-2016 Tải về
THCS An BìnhDự toán năm 2015-2016 Tải về
THCS An BìnhQuyết toán năm 2014-2015 Tải về
THCS An BìnhDự toán năm 2014-2015 Tải về
THCS An BìnhQuyết toán năm 2013-2014 Tải về
THCS An BìnhDự toán năm 2013-2014 Tải về
THCS An BìnhCông khai ngoài Ngân sách 2019 Tải về
THCS AN BÌNHCông Khai Ngân sách Quý III năm 2019 Tải về
THCS AN BÌNHCÔNG KHAI NGOÀI NGÂN SÁCH 9-2019 Tải về
THCS An BìnhThu học phí HKII Năm học 2018-2019 Tải về
THCS An BìnhHọc buổi hai HKII Năm học 2018-2019 Tải về
THCS An BìnhCấp Bù Học Phí HKII Năm học 2018-2019 Tải về
THCS AN BÌNHCông Khai Ngân Sách Quý 1- 2019 Tải về
THCS An BìnhCông khai dự toán năm 2019 Tải về
THCS An BìnhCông khai nhà tài trợ năm 2018 Tải về
THCS An BìnhCông khai ngân sách năm 2018 Tải về
THCS An BìnhCông khai ngân sách quý IV 2018 Tải về
THCS An BìnhCông khai ngoài ngân sách HKI 2018-2019 Tải về
03/11/2018THCS An BìnhCÔNG KHAI TÀI SẢN - THU NHẬP NĂM 2018 Tải về