Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
30/06/2017THCS AN BÌNH2016 Công khai ngoài ngân sách Tải về
220/PGDĐT-TCPhòng GD & ĐT Phú GiáoV/v hướng dẫn các khoản thu chi trong năm học 2020-2021 Tải về
223/PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019-2020 Tải về
449/PGDĐT-THPhòng GD & ĐT Phú GiáoChấn chỉnh kê khai dạy thêm giờ Tải về
196/QĐ-PGDĐT24/04/2017Phòng GD & ĐT Phú GiáoThành lập Đoàn kiểm tra công tác tài chính Trường Mầm non Tân Long Tải về
104/PGDĐT04/04/2017THCS An BìnhChấn chỉnh tình hình sử dụng tài chính thu chi Ngân sách, bán trú và khoản phát sinh trong [...] Tải về
THCS AN BÌNH2018 Công khai Quỹ xã hội hóa đầu năm Tải về
THCS AN BÌNH2018 Công khai tài chính Quý 3 Tải về
THCS AN BÌNH2018 Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quí II Tải về
THCS AN BÌNH2018 Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm Tải về
THCS AN BÌNH2018 Công khai ngan sách Quí 1 Tải về
THCS AN BÌNH2017 Công khai quyết toán Tải về
THCS AN BÌNH2017 Công khai ngoài ngân sách HK2 Tải về
THCS AN BÌNH2018 CÔNG KHAI TÀI SẢN_TT89BTC THEO DỰ TOÁN Tải về
THCS AN BÌNH2018 GIAO DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tải về
THCS AN BÌNH2017 CONG KHAI NGAN SACH Tải về
THCS An Bình2016-2017 Bảng tổng hợp thu chi học phí năm Tải về
THCS An Bình2016-2017 Bảng tổng hợp quyết toán kinh phí buổi 2 Tải về
THCS An Bình2016 Quyết toán năm học 2016-2017 Tải về
THCS An Bình2016-2017 Dự toán năm Tải về
THCS An Bình2015-2016 Quyết toán năm Tải về
THCS An Bình2015-2016 Dự toán năm Tải về
THCS An Bình2014-2015 Quyết toán năm Tải về
THCS An Bình2014-2015 Dự toán năm Tải về
THCS An Bình2013-2014 Quyết toán năm` Tải về
THCS An Bình2013-2014 Dự toán năm Tải về
Công khai thực hiện dự toán Thu Chi ngân sách Quý I năm 2024 Tải về
THCS An Bình2022 Công khai trong Ngân sách Tải về
THCS An Bình2021-2022 Công khai ngoài Ngân sách Tải về
THCS An BÌnh2021 QUYET DINH CK DU TOAN Tải về
THCS An BìnhCông Khai Tài Sản theo Thông tư số 89/2010/TT/BTC Tải về
THCS An Bình2020-2021 Công khai ngoài Ngân sách HKII Tải về
THCS An BÌnh2020-2021 Công khai ngoài Ngân sách HKI Tải về
THCS An Bình2021 CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM Tải về
2021 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I Tải về
THCS An Bình2020 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV Tải về
THCS AN BÌNH2020 Công khai ngoài Ngân sách HKI năm học 20-21 Tải về
THCS AN BÌNH2020 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III Tải về
THCS An Bình2020 DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM Tải về
THCS An Bình2020 DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I Tải về
THCS AN BÌNH2020 Công khai ngoài ngân sách Tải về
THCS An Bình2019 Công khai ngoài Ngân sách Tải về
THCS AN BÌNH2019 Công Khai Ngân sách Quý III Tải về
THCS AN BÌNH2019 CÔNG KHAI NGOÀI NGÂN SÁCH Tháng 9 Tải về
THCS An Bình2018-2019 Thu học phí HKII Tải về
THCS An Bình2018-2019 Học buổi hai HKII Tải về
THCS An Bình2018-2019 Cấp Bù Học Phí HKII Tải về
THCS AN BÌNH2019 Công Khai Ngân Sách Quý 1 Tải về
THCS An Bình2019 Công khai dự toán Tải về
THCS An Bình2018 Công khai xã hội hóa Tải về
THCS An Bình2018 Công khai ngân sách Tải về
THCS An Bình2018 Công khai ngân sách quý IV Tải về
THCS An Bình2018 Công khai ngoài ngân sách HKI Tải về
03/11/2018THCS An Bình2018 CÔNG KHAI TÀI SẢN - THU NHẬP Tải về