Hội thi Triễn Lãm ĐDDH Điện tử cấp trường năm học 2018-2019

Ngày 11-4, trường THCS AN BÌNH tổ chức hội thi sưu tầm và sử dụng thiết bị dạy học điện tử cấp trường, năm học 2018-2019. Có 7 giáo viên dạy lớp đã tham gia hội thi này.

7

Tại hội thi, giáo viên đã thể hiện năng lực, trách nhiệm với nghề qua việc sưu tầm và sử dụng có hiệu quả bộ đồ dùng điện tử, phù hợp với bài học, đối tượng học sinh, sử dụng được nhiều môn học, đáp ứng được yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học.

Hội thi giúp cho giáo viên và cán bộ thiết bị các trường tích cực sưu tầm thiết bị dạy học điện tử, tích cực khai thác các thiết bị tiên tiến để chuyển tải các nội dung sưu tập được, nhằm khai thác tối đa công năng các trang thiết bị hiện đại, giúp nâng cao chất lượng dạy và học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học.

Một vài hình ảnh của buổi thi: