Tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy cho thanh thiếu niên trên địa bàn xã An Bình năm 2024

Hiện nay, thanh thiếu niên học sinh đang có nguy cơ bị cuốn hút vào con đường nghiện ngập ma túy ngày càng cao (có tới khoảng 70% số người mắc nghiện là tuổi trẻ từ 15 đến 29 tuổi). Vì vậy gia đình, nhà trường phải đặc biệt chú ý đến việc giáo dục, phòng chống ma túy cho thế hệ trẻ.

Một môi trường lẽ ra an toàn nhất – trường học – thì bây giờ đây cũng đang bị tệ nạn ma túy xâm nhập. Công tác giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy trong nhà trường là một yêu cầu bức xúc. Như chúng ta biết, ma túy có thẻ rình rập tiếp xúc chúng ta qua rất nhiều con đường: đôi lúc là 1 vài con tem giấy, vài ly nước, vài viên kẹo hay vài điều thuốc khi được bạn bè rủ rê…

Do đó Sáng ngày 15/04/2024 Công An huyện Phú Giáo kết hợp với Công an xã An Bình và Đoàn Thanh niên xã An Bình tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy cho thanh thiếu niên trên địa bàn xã An Bình năm 2024