Hội Nghị Viên Chức, Người Lao Động năm học 2023-2024

Ngày 07/10/2023, trường THCS An Bình đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2023-2024 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm học 2022-2023 đồng thời đề ra phương hướng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Thầy Nguyễn Văn Sự – Hiệu trưởng đã đọc bản cáo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 với những thành tích đáng khích lệ.

vc3

Thầy Nguyễn Văn Nho – Phó Hiệu trưởng đã đọc bản cáo cáo công khai tài chính và  báo cáo bên công đoàn trường.

vc4

Thầy Nguyễn Văn Tài  – TTND trường học đã thông qua báo cáo của Thanh tra Nhân dân trong năm học 2022-2023: trong năm học qua nhà trường không xãy ra các trường hợp kiện tụng, không có Viên chức nào vi phạm quy chế bị kỹ luật….

vc5

Trên nền tảng những thành tích đã đạt được bản báo cáo cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học 2023-2024.Hội nghị đã thảo luận bàn bạc những chỉ tiêu lớn, đề ra những giải pháp cụ thể nhằm hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong năm học 2023-2024.

Bên cạnh đó đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân trường học nhiệm kỳ mới.

vc14

Đồng thời, đã trao giấy khen cho những thầy cô đạt thành tích cao trong năm 2022 – 2023:

vc6 vc7 vc8 vc9]

Cuối buỗi lễ đại diện Thư ký, cô Trần Thị Thu Trang đọc thông qua nghị quyết của Hội nghị:

vc10

Và một só hình ảnh của buổi lễ:

vc11 vc12