TIẾT THỰC HÀNH MÔN SINH 7

MỔ TÔM QUAN SÁT CẤU TẠO TRONG CỦA TÔM

Học sinh mổ và quan sát cấu tạo mang: nhận biết phần gốc chân ngực và các lá mang. – Nhận biết một số nội quan của tôm như: hệ tiêu hoá, hệ thần kinh. – Viết thu hoạch sau buổi thực hành bằng cách tập chú thích đúng cho các hình câm trong SGK.

1.Mổ và quan sát mang tôm

– Đặc điểm của lá mang

– Bám vào gốc chân ngực

– Thành túi mang mỏng

– Có lông phủ

Ý nghĩa

– Tạo dòng nước đem theo oxi

– Trao đổi khí dễ dàng

– Tạo dòng nước

2.Mổ tôm

Quan sát cấu tạo các hệ cơ quan

+ Cơ quan tiêu hóa:

– Đặc điểm: Thực quản ngắn, dạ dày có nàu tối. Cuối dạ dày có tuyến gan, ruột mảnh, hậu môn ở cuối đuôi tôm.

+ Cơ quan thần kinh

– Chuỗi hạch thần kinh màu sẫm sẽ hiện ra, quan sát các bộ phận của cơ quan thần kinh.

Sau đây là một số hình ảnh của tiết thực hành: